EUROPA SOCIAL
Monogràfic del Butlletí DIXIT
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Octubre 2016 #159
Vers un Pilar Europeu de Drets Socials

El Govern de la Generalitat participarà a la consulta pública sobre el Pilar Europeu de Drets Socials endegada per la Comissió Europea amb aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Llegiu-ne més

Actualitat

Millors estadístiques socials per a una Europa de triple A social

La Comissió Europea ha adoptat una proposta de Reglament sobre noves i integrades formes per recollir i utilitzar dades procedents d’enquestes socials per recolzar la política social.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Edició del 25è aniversari de la Conferència Europea de Serveis Socials

La 25a Conferència Europea de Serveis Socials, organitzada per l’European Social Network (ESN) en col·laboració amb la Presidència maltesa del Consell de la Unió Europea, tindrà lloc a La Valetta (Malta) el proper mes de juny.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Avaluació de la cooperació europea en política de joventut

La Comissió Europea ha obert una consulta pública que pretén avaluar els resultats de la cooperació dels Estats membres en política de joventut.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Reforma del Sistema Europeu Comú d’Asil

La Comissió Europea ha presentat les propostes per completar la reforma del Sistema Europeu Comú d’Asil i avançar vers una política d’asil eficient, justa i humana.

Llegiu-ne més
shadow bottom
71a Assemblea General de Nacions Unides

Les delegacions assistents han adoptat la Declaració de Nova York, que conté compromisos per abordar la situació actual en matèria de migració i els futurs reptes existents.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Fòrum de Treball sobre la implementació de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat

La Comissió Europea i el Fòrum Europeu de Discapacitat han organitzat conjuntament el Fòrum de Treball sobre la implementació de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Agenda

Ocupació, Benestar i Desigualtats a Europa

La Comissió Europea organitza un seminari per presentar els resultats de la recerca en relació al present i el futur del benestar i l’ocupació a Europa, revertir les desigualtats, la inversió social i la pobresa. Els resultats seran debatuts des d’una perspectiva política i contribuiran a l’actual diàleg sobre el Pilar Europeu de Drets Socials.

 

Llegiu-ne més
shadow bottom
Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat

La Comissió Europea celebra el Dia de les Persones amb Discapacitat juntament amb l’European Disability Forum. Enguany, la conferència del Dia de les Persones amb Discapacitat tindrà lloc els dies 29 i 30 de novembre a Brussel·les i commemorarà el 10è aniversari de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. L’acte se centrarà en els progressos realitzats a la UE per promoure els drets del es persones amb discapacitat en relació a la Convenció de Nacions Unides.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Recursos i publicacions

Serveis de prevenció i intervenció precoç per a infants en risc de pobresa

Irlanda va acollir una revisió paritària sobre serveis de prevenció i intervenció precoç adreçats a infants en risc de pobresa, centrada en dues qüestions prioritàries per a l’estratègia nacional d’infància d’Irlanda: treure a 70.000 infants de la pobresa per 2020 i impulsar les polítiques cap a un enfocament de prevenció i intervenció precoç.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Age-friendly World

Age-friendly World és una iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut que permet que persones de totes les edats participin activament en activitats de la comunitat. El lloc web permet compartir informació sobre el creixent moviment de ciutats i comunitats age-friendly arreu del món i proporciona una plataforma d’aprenentatge.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Situació de les persones refugiades en el mercat laboral

Aquest document de treball, elaborat conjuntament per la Comissió Europea i l’OCDE, fa una primera avaluació de la situació de les persones refugiades en el mercat laboral. Es basa en l’Enquesta sobre la Població Activa 2014 de la UE. Les evidències confirmen que les persones refugiades són un dels col·lectius més vulnerables quant a la integració en el mercat laboral però també mostren significatives diferències entre els països europeus.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Baixos salaris i pobresa en el treball: mesures i mètodes preventius

El document reuneix evidències d’arreu de la Unió Europea sobre l'efectivitat de les diferents intervencions polítiques destinades a reduir els baixos salaris i la pobresa en el treball.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Escalabilitat de l’impacte de les empreses socials

Document produït a través de la cooperació pluriennal entre el programa LEED de l’OCDE i la Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea que reuneix estratègies i polítiques per incrementar l’impacte social de les empreses socials.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Alta | Baixa | Contacte

ISSN: 2013-3871

Departament de Benestar Social i Família