EUROPA SOCIAL
Monogràfic del Butlletí DIXIT
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Octubre 2016 #159
Vers un Pilar Europeu de Drets Socials

El Govern de la Generalitat participarà a la consulta pública sobre el Pilar Europeu de Drets Socials endegada per la Comissió Europea amb aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Llegiu-ne més
Alta | Baixa | Contacte

ISSN: 2013-3871

Departament de Benestar Social i Família