• Imprimeix

Les urgències hospitalàries no es veuen afectades per la vaga

Torna
Dimarts, 27 de novembre de 2018
La vaga convocada per avui als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) del dia 27 de novembre ha tingut un seguiment fins a les 12h en el personal mèdic d’un 44,23% i una afectació a la resta de la plantilla del 4,23%.
 
Per regions sanitàries el seguiment ha estat el següent:
 
Regió sanitària
Personal mèdic
Resta de la plantilla
Vaga
Mínims
Treballa
Vaga
Mínims
Treballa
Barcelona ciutat
281
157
88
122
388
941
Metro Nord
259
155
98
16
365
863
Metro Sud
238
180
196
51
456
1.115
Girona
135
88
58
16
145
465
Lleida
62
79
75
14
162
344
Tarragona
84
76
74
7
107
295
Terres de l’Ebre
18
26
61
4
44
118
Catalunya central
132
68
31
53
156
424
Alt Pirineu i Aran
6
10
12
2
16
42
Total
1.215
839
693
285
1.839
4.607
 
 
Les urgències hospitalàries d’ahir van experimentar un lleuger increment global de 113 visites a tot Catalunya respecte a dilluns 19 de novembre (representant un 1,07% del total de les urgències hospitalàries). Aquest augment d’activitat ha estat degut a visites pediàtriques, ja que a nivell de l’atenció a adults no hi ha hagut impacte. Aquestes dades, mostren una oscil·lació normal en l’atenció d’urgències i demostren que la vaga no ha tingut una afectació directa.
 
Les urgències d’atenció primària ateses principalment als CUAP van realitzar 310 visites més que dilluns de la setmana passada, fet que representa un augment del 12,11% de l’activitat.
 
D’altra banda, el telèfon 061 CatSalut Respon, ha rebut un total de 2.330 trucades entre les 00 a 12 hores, un 7% més respecte dimarts de la setmana passada. D’aquestes 328 són consultes administratives el que representa un 49% de creixement.
 
Recordem que els serveis mínims decretats són els següents:
 
Es garanteix el funcionament normal a:
 
  • Serveis d’urgències dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts d’atenció continuada (PAC) programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) i hospitals.
  • Unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
  • Atenció als malalts ingressats.
  • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
  • Transport sanitari per atendre totes les urgències, el tractament oncològic, diàlisi i oxigenoteràpia, així com emergències mèdiques.
 
En el cas dels serveis de medicina de família i pediatria, ginecologia (amb els serveis inajornables d’ecografia del primer i segon trimestre d’embaràs i interrupció voluntària de l’embaràs), odontologia i centres penitenciaris en torns diürns, es garantirà el 25% de la plantilla. Pel que fa als serveis penitenciaris en torns nocturns es garantirà la totalitat de la plantilla.
 
Pel que fa a la resta de serveis, funcionaran com en un dia festiu, excepte als centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%.