• Imprimeix

Comunicat de seguiment de la vaga als centres de salut

Torna
Dimarts, 27 de novembre de 2018
L’activitat als centres d’atenció primària des de les 8h fins a les 17h del dia d’avui ha disminuït un 54,64% (un 55,16% de visites de medicina de família i un 51,73% de pediatria). Tot i així, la vaga ha transcorregut sense incidències i s’han garantit en tot moment els serveis mínims i l’atenció urgent.
 
Per regions sanitàries, la disminució ha estat heterogènia (des del 15,19% al 63,24%):
 
Regió Sanitària
% Activitat
Barcelona ciutat
-63,24%
Metro Nord
-58,47%
Metro Sud
-57,02%
Girona
-54,70%
Lleida
-30,30%
Tarragona
-50,18%
Terres de l’Ebre
-19,06%
Catalunya central
-57,09%
Alt Pirineu i Aran
-15,19%
 
La vaga convocada per avui als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) en el personal mèdic ha tingut un seguiment d’un 44,14% i una afectació a la resta de la plantilla del 4,46% . Els serveis mínims han estat coberts per 1.470 professionals mèdics i 3.119 professionals de la resta de la plantilla.
 
Per regions sanitàries el seguiment ha estat el següent:
 
Regió sanitària
Personal mèdic
Afectació a la resta de la plantilla
Vaga
Mínims
Treballa
Vaga
Mínims
Treballa
Barcelona ciutat
482
306
140
168
720
1445
Metro Nord
454
309
172
105
643
1424
Metro Sud
413
299
309
85
759
1857
Girona
213
147
108
23
242
779
Lleida
82
111
81
14
224
389
Tarragona
119
111
87
12
169
395
Terres de l’Ebre
29
49
68
4
84
146
Catalunya central
179
120
52
62
249
570
Alt Pirineu i Aran
7
18
16
2
29
54
Total
1.978
1.470
1.033
475
3.119
7.059
 
 
 
Pel que fa a la vaga convocada a l’atenció primària als centres concertats, el seguiment en el total de plantilla ha estat del 20,94%.
 
I finalment, el seguiment del col·lectiu mèdic als hospitals concertats ha estat d’un  19,62%, en salut mental d’un 4,15% i en sociosanitaris del 7,75%.
 
D’altra banda, el telèfon 061 CatSalut Respon, ha rebut un total de 5.228 trucades entre les 00 a 20 hores, un 12% més respecte dilluns de la setmana passada. D’aquestes, 810 han estat consultes administratives, el que representa un increment d’un 35%.