• Imprimeix

Comunicat de seguiment de la vaga als centres de salut

Torna
Dimecres, 28 de novembre de 2018
La vaga convocada als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha tingut avui, 28 de novembre, un seguiment fins a les 12h en el personal mèdic d’un 38,93% i una afectació a la resta de la plantilla del 3,64%
 
Per regions sanitàries el seguiment ha estat el següent:
 
Regió sanitària
Personal mèdic
Afectació a la resta de la plantilla
Vaga
Mínims
Treballa
Vaga
Mínims
Treballa
Barcelona ciutat
261
185
97
142
455
933
Metro Nord
240
196
100
16
412
788
Metro Sud
213
220
184
36
556
1.033
Girona
111
97
63
20
184
402
Lleida
52
79
85
5
162
353
Tarragona
63
82
88
7
142
286
Terres de l’Ebre
21
33
45
2
51
145
Catalunya central
115
83
32
19
185
425
Alt Pirineu i Aran
4
11
14
1
17
43
Total
1.080
986
708
248
2.164
4.408
 
Pel que fa a la vaga convocada a l’atenció primària als centres concertats, el seguiment en el total de plantilla és del 15,62%. I finalment, el seguiment als hospitals concertats és d’un 17,25%, en salut mental d’un 5,26% i en sociosanitaris del 7,53%.
 
Les urgències hospitalàries d’aquests dos dies han incrementat un 2,98% les visites respecte el mateix període de la setmana anterior i un 0,12% si es fa la comparació amb el mateix període de l’any anterior.
L’augment d’activitat urgent hospitalària és deguda únicament a l’atenció  d’urgències pediàtriques, on s’han produït 268 visites més (5,7%) respecte el mateix període de l’any anterior, i 831 visites més (19,95%) en comparació amb la setmana anterior. Cal recordar que a nivell epidemiològic hi ha un augment de la taxa de detecció de bronquiolitis respecte a la setmana passada.  
D’altra banda l’activitat de les urgències d’atenció primària realitzades principalment als CUAP ha incrementat en 843 visites, representant un augment del 17,49% de l’activitat.
 
D’altra banda, el telèfon 061 CatSalut Respon, ha rebut aquest dimecres un total de 2.348 trucades entre les 0h i 12h d’avui, un 9,2% més respecte dimecres de la setmana passada.
 
 
Recordem que els serveis mínims decretats són els següents:
 
Es garanteix el funcionament normal a:
 
  • Serveis d’urgències dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts d’atenció continuada (PAC) programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) i hospitals.
  • Unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
  • Atenció als malalts ingressats.
  • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
  • Transport sanitari per atendre totes les urgències, el tractament oncològic, diàlisi i oxigenoteràpia, així com sistemes d’emergència.
 
En el cas dels serveis de medicina de família i pediatria, ginecologia (amb els serveis inajornables d’ecografia del primer i segon trimestre d’embaràs i interrupció voluntària de l’embaràs), odontologia i centres penitenciaris en torns diürns, es garantirà el 33% de la plantilla. Pel que fa als serveis penitenciaris en torns nocturns es garantirà la totalitat de la plantilla.
 
Pel que fa a la resta de serveis, funcionaran com en un dia festiu, excepte als centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%.