• Imprimeix

Comunicat de seguiment de la vaga als centres de salut

Torna
Dimecres, 28 de novembre de 2018
L’activitat als centres d’atenció primària des de les 8h fins a les 17h del dia d’avui ha disminuït un 50,02% de visites (un 56,29% de visites de medicina de família i un 47,73% de pediatria). Tot i així, la vaga ha transcorregut sense incidències i s’han garantit en tot moment els serveis mínims i l’atenció urgent.
 
Per regions sanitàries, la disminució ha estat heterogènia (des del 3,21% al 64,98%):
 
Regió Sanitària
% Activitat
Barcelona ciutat
-64,98%
Metro Nord
-55,14%
Metro Sud
-60,72%
Girona
-55,39%
Lleida
-22,61%
Tarragona
-53,71%
Terres de l’Ebre
-30,79%
Catalunya central
-55,62%
Alt Pirineu i Aran
-3,21%
 
La vaga convocada per avui als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) en el personal mèdic ha tingut un seguiment d’un 39,71% i una afectació a la resta de la plantilla del 4,10%. Els serveis mínims han estat coberts per 1.688  professionals mèdics i 3.592 professionals de la resta de la plantilla.
 
Per regions sanitàries el seguiment ha estat el següent:
 
Regió sanitària
Personal mèdic
Afectació a la resta de la plantilla
Vaga
Mínims
Treballa
Vaga
Mínims
Treballa
Barcelona ciutat
452
346
152
177
806
1.416
Metro Nord
424
359
154
107
702
1.237
Metro Sud
353
367
308
66
926
1.714
Girona
193
162
96
27
307
676
Lleida
69
111
94
6
224
397
Tarragona
94
128
101
10
210
381
Terres de l’Ebre
32
57
57
5
91
178
Catalunya central
163
139
42
37
296
549
Alt Pirineu i Aran
5
19
18
1
30
55
Total
1.785
1.688
1.022
436
3.592
6.603
 
Pel que fa a la vaga convocada a l’atenció primària als centres concertats, el seguiment en el total de plantilla ha estat del 14,78%.
 
I finalment, el seguiment del col·lectiu mèdic als hospitals concertats ha estat d’un 15,44%; en salut mental d’un 4,85% i en sociosanitaris del 6,50%.
 
D’altra banda, el telèfon 061 CatSalut Respon, ha rebut un total de 3.642 trucades entre les 00h a 16 hores, un 11,2% més respecte dimecres de la setmana passada. D’aquestes, 501 han estat consultes administratives, el que representa un increment d’un 14%.