• Imprimeix

Borsa de treball

Per participar a la borsa de treball de l’Agència Catalana de la Joventut cal enviar un correu electrònic amb el currículum vitae a l’adreça rrhh.acjoventut@gencat.cat

Les dades personals facilitades a través del currículum vitae seran incorporades a un fitxer específic de dades titularitat de l’Agència Catalana de la Joventut, carrer de Calàbria, 147 08015 de Barcelona, amb la finalitat de considerar-les en possibles processos de selecció de personal en règim temporal, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Respecte aquestes dades, disposa dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i el pot exercici, tenint en compte les previsions legals al efecte, enviant la corresponent petició per escrit a l’Agència Catalana de la Joventut.

El període durant el qual es consideraran les dades com a vigents serà d’un any a partir de la recepció d’aquestes.