• Imprimeix

Commemoració dels 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya

En la línia de reconeixement de la història i la cultura del poble gitano que han dut a terme les institucions catalanes, el Grup de Cultura del Consell Assessor del Poble Gitano va plantejar al Ple aprovar una proposta de celebració dels actes de commemoració dels sis cents anys de presència del poble gitano al nostre país. Aquesta proposta consisteix en dur a terme actes de commemoració durant tot l’any 2016, sota el lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país.”

El Consell Assessor del Poble Gitano es constitueix com un òrgan consultiu i de participació de les persones gitanes i les entitats que treballen amb el poble gitano en totes les qüestions que siguin del seu interès i, específicament, en el seguiment dels acords presos pel Govern de la Generalitat i que els afectin directament, va ser creat pel Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano. (DOGC núm. 4397), i posteriorment modificat pels Decrets 263/2007, de 4 de desembre i 143/2012, de 30 d’octubre.

La Commemoració dels 600 anys de l’entrada del poble gitano a Catalunya hauria de comptar amb la participació decisiva del Consell Assessor del Poble Gitano, de la mà del Grup de Cultura, el qual elaboraria propostes d’activitats celebratives per als 12 mesos, i que completessin el treball que el vigent III Pla Integral del Poble Gitano (2014-2016) està desenvolupant. Les accions que es duran a terme tindran totes elles un caire cultural, combinant els actes lúdics i festius amb els actes de divulgació cultural (exposicions, jornades, conferències), divulgació pedagògica, recerca històrica i reconeixement institucional, cercant tant el ressò dins la comunitat gitana com vers al conjunt de la societat, i buscant la complicitat dels municipis on hi hagi una alta presència de població gitana i vulguin sumar-se a la commemoració.

Per tot això, la Generalitat de Catalunya considera que la celebració, l’any 2016, del sisè centenari de l’entrada del poble gitano a Catalunya és una oportunitat excepcional per reconèixer i promoure els valors i la contribució de la cultura gitana, com a part de la cultura catalana. 

Audiovisual presentat en l'acte d'inauguració de la commemoració dels 600 anys del poble gitano a Catalunya

Data d'actualització:  19.04.2016