• Imprimeix

Actuacions d'atenció al Poble Gitano

Els projectes específics que realitza la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària s'engloben en sis eixos.

Actuacions formatives

Grup d'accés a la universitat

El grup d'accés a la universitat (GAU) és un grup de persones gitanes majors de 25 anys, que han preparat conjuntament la prova d'accés a la universitat. L'objectiu, a banda de potenciar l'accés a la universitat, és impulsar una xarxa d'estudiants universitaris gitanos i gitanes a Catalunya i contribuir a augmentar les expectatives d'èxit entre la joventut i la infància gitana gràcies a la identificació de nous referents positius.

Implementació d'actuacions educatives d'èxit: formació a familiars (graduat escolar)

Existeixen evidències científiques que la participació dels familiars en processos formatius té una incidència directa en el rendiment educatiu dels nens i nenes. Afavoreix la seva motivació i sentit cap els estudis i augmenta els contextos d'aprenentatge dels nens i les nenes.

La formació per obtenir el graduat escolar és quelcom urgent per a la població adulta gitana, molt demanada per les entitats i representants gitanos del territori com a mitjà imprescindible per a la inserció laboral i la millora de l'ocupació/inserció laboral de les persones.

Cursos de romaní

Aquests cursos tenen com a objectius:

  • Recuperar la llengua romaní
  • Reivindicar del dret a la diferència lingüística
  • Crear una xarxa per tal de fer difusió d'aquesta llengua minoritària i desconeguda al nostra país també per les persones gitanes

Projectes de mediació i dinamització comunitària

Mediació cívico-comunitària

Amb aquest servei es vol afavorir la convivència entre la població gitana i no gitana i fomentar el diàleg intercultural i el coneixement mutu. Actualment l'equip està format per 4 persones gitanes vinculades amb tot el territori de Catalunya.

Mediació sociocultural

La mediació sociocultural pretén promoure l'accés de les persones gitanes als diferents àmbits de participació del barri i assessorar sobre els diferents recursos. També actua de pont entre els diferents organismes i actors socials del barri (excepte els escolars) i la població gitana.

Consell d'Ancians

El Consell d'Ancians està format per persones gitanes de respecte que per la seva trajectòria de vida, honradesa, dedicació al seu poble i perquè sempre han viscut des de la coherència amb els valor de la seva cultura, s'han guanyat el respecte i reconeixement de la resta del seu poble. Actualment intervenen per mediar en casos de conflicte i també realitzen tasques de prevenció, sensibilització i millora de la convivència i cohesió del poble gitano. Per altra banda, afavoreixen la convivència intercultural a Catalunya, fomentant el diàleg en barris on conviuen població de diferents grups ètnics i/o població immigrada i població gitana.

Actuacions per al foment de la cultura gitana

Museu virtual del poble gitano

Una actuació del Pla integral del poble gitano a Catalunya és desenvolupar la plataforma i continguts del museu interactiu de la població gitana a Catalunya. La seva finalitat és la difusió de la cultura gitana partint d'una visió positiva, diversa i heterogènia, per tal que es converteixi en una eina educativa tant per a les persones gitanes com per a les no gitanes.

Exposició sobre el poble gitano

L'objectiu de l'exposició és potenciar una imatge positiva del poble gitano i lluitar contra els estereotips i prejudicis. L'exposició està a disposició de qualsevol entitat que la vulgui sol·licitar, de manera gratuïta i amb la possibilitat d'organitzar també alguna xerrada o conferència. L'exposició reflecteix el moment històric que està vivint el poble gitano en l'actualitat; les dones gitanes estan protagonitzant una profunda revolució dialogada en la qual es reivindiquen els seus drets com a dones i com a poble.

Suport a actes de reconeixement del poble gitano

Des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària es dóna suport a actes com el Dia internacional del poble gitano, Dia internacional de la llengua romaní, Jornades de cultura gitana, etc.

Participació a projectes europeus

Projecte Edu Rom

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària és sòcia d'un projecte del programa Lifelong Learning de la DG Education and Culture, que es diu EDU ROM: Promoting the access of Roma to LLP, VET, and employment through family education in primary schools. L'objectiu principal del projecte és afavorir l'accés a l'aprenentatge permanent i a la inserció laboral dels gitanos (augmentant les seves oportunitats d'inserció social i laboral) incrementant la seva assistència, motivació i millora del rendiment dels estudiants gitanos a través de la implementació de formació de familiars en competències bàsiques a les escoles de primària i la promoció d'activitats de la participació de les famílies gitanes a les escoles.

Assessorament a la ciutadania en l'àmbit del poble gitano

Consisteix en donar assessorament a estudiants, famílies, centres educatius, etc.

Col·laboració amb els ens locals per al desenvolupament de projectes amb el poble gitano

Des de la DG d'Acció Cívica i Comunitària es col·abora amb un total de 13 ajuntaments i consells comarcals mitjançant el contracte-programa per al desenvolupament de 3 programes amb el poble gitano:

  • Mediació sociocultural
  • Lleure actiu gitano
  • Diagnòstics participatius amb població gitana
Data d'actualització:  26.08.2014