• Imprimeix

Pla integral del poble gitano 2014-2016

El III Pla integral del poble gitano 2014-2016 és la continuïtat del segon Pla, que comprenia el període 2009-2013. Aquest Pla pretén d’una banda, mantenir i intensificar els aspectes positius de l’anterior Pla, i d’altra banda, millorar aquells aspectes que ens permetran assolir millors resultats en quant a la participació, a l’eficiència i a la impacte social de les nostres polítiques.

L’eix vertebrador d’aquest Pla es basa en quatre elements principals: la implicació de la població gitana en tot el procés, la contextualització en el marc europeu; estatal i català de les polítiques públiques adreçades al poble gitano; la col·laboració i el diàleg permanent amb les autoritats locals i, per últim, la consonància amb els resultats de les recerques de major impacte, que estan contribuint a la millora de la situació del poble gitano.

El III Pla integral del poble gitano pretén ser una eina eficaç i eficient, està elaborat orientat a resultats, serà avaluable, i ha estat elaborat mitjançant un procés participatiu i transparent.

Els objectius generals d’aquest Pla, encara que tenen en compte els de l’anterior Pla, presenten un important canvi d’enfocament: es basen en actuacions avalades per la comunitat científica internacional. Aquests objectius han sorgit tant de les veus de la comunitat gitana com de les conclusions de les investigacions i informes consultats i especificats anteriorment.

El III Pla marca quatre objectius generals bàsics, que són:

1. Definir polítiques d’actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya, partint d’evidències que han demostrat científicament ser exitoses en la promoció i la inclusió del poble gitano.

2. Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en els àmbits següents: educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, interior i mitjans de comunicació.

3. Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.

4. Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

Data d'actualització:  20.06.2018