Els camps marcats amb * són obligatoris.

19 de setembre. Universitat Pompeu Fabra. (Campus del Poblenou, c/ De Roc Boronat, 138, Barcelona)

NOTA: L'Escola d'Estiu del Voluntariat està adreçada a persones que estan adscrites a una entitat sense ànim de lucre. L'edat mínima per poder inscriure't a l'oferta formativa és els 18 anys.Si teniu alguna incidència o heu de donar-vos de baixa ho podeu fer al correu següent: spav.tsf@gencat.cat 

 

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat. Informació bàsica sobre protecció de dades

Identificació del tractament: “Trameses d'informació i inscripcions del gencat”
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció Ciutadana. Departament de la Presidència.
Finalitat del tractament: facilitar a la ciutadania a través del web gencat l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.
Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del Departament de la Presidència.
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.

 

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Actuacions”

Responsable del tractament: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades de les persones que participen en activitats de format i finalitat diversos, organitzades per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgacc.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades