VERSO (Volunteers for European Employment, Voluntaris per a l'Ocupació Europea) és un projecte de recerca i desenvolupament europeu que té per objectiu explicar de quina manera el voluntariat pot ajudar les autoritats europees (estatals, regionals o locals) a combatre l'atur i millorar la qualitat de vida de milions d'europeus que es troben en aquesta situació. 

 Aquest objectiu es concreta en:

  • Cercar projectes de voluntariat que tinguin com a finalitat la inserció social i laboral dels seus usuaris per tal de complir amb l'objectiu de millora de l'ocupabilitat.
  • Detectar projectes on el desenvolupament de les aptituds i habilitats dels mateixos voluntaris en l'exercici de les seves tasques contribueixin a facilitar la seva pròpia ocupació.


Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, INTERREG IVC de la Unió Europea i té una durada de tres anys, del 2012 al 2014. Durant el darrer any, VERSO elaborarà un catàleg de bones pràctiques en el camp del voluntariat que ajudin a augmentar l'ocupabilitat en els Estats membres. Aquestes bones pràctiques podrien venir acompanyades de recomanacions polítiques basades en el treball de recerca realitzat per tal de reforçar polítiques públiques que s'estan duent a terme amb èxit o tractar d'implementar-ne d'altres que podrien donar bons resultats. En aquest sentit, aquestes recomanacions apuntarien metodologies efectives de com el voluntariat pot fer millorar les taxes d'ocupabilitat europees i com aquestes metodologies i aquestes bones pràctiques es poden transferir a altres contextos europeus.

En el projecte hi participen universitats i autoritats regionals, i Catalunya, representada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, n'és membre conjuntament amb representants d'altres set països més: Dinamarca, Alemanya, Anglaterra, Holanda, Grècia, Hongria i Bulgària.

Relacionats