• Imprimeix

Acollir un infant

L'acolliment familiar és una de les formes d'ajut i protecció als infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família. L'acolliment ofereix una alternativa a aquests infants.

És una mesura temporal per oferir als infants el millor entorn possible per créixer fins que la seva família resolgui els problemes que l'impedeixen d'ocupar-se'n.

Ser família acollidora dóna l'oportunitat d'estimar, educar i donar seguretat a un infant que ho necessita, tot fent les funcions que temporalment no pot fer la família d'origen.

Cal tenir clar que la separació física entre l'infant i la seva família no implica que els lligams afectius es trenquin.

La família acollidora ha de vetllar per la formació i el desenvolupament integral de l'infant.

En funció de les necessitats dels infants i la situació de la família biològica, hi ha sis tipus d'acolliment:

 

  • Acolliment d'urgència i diagnòstic: Aquest acolliment permet que l'infant visqui amb una família mentre es realitza l'estudi sobre les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la família d'origen. És un tipus d'acolliment adreçat a infants de fins a sis anys. La durada de l'acolliment serà el temps necessari per dur a terme l'estudi de la situació de l'infant i de la família d'origen.
  • Acolliment de curta durada: L'infant és acollit per una família amb la finalitat de retornar al seu entorn familiar abans de dos anys.
  • Acolliment de llarga durada: L'infant és acollit per una família mentre el seu entorn familiar d'origen supera els problemes que poden requerir un temps més llarg de recuperació. L'acolliment es preveu superior a dos anys.
  • Acolliment de caps de setmana i vacances: És un tipus d'acolliment adreçat a infants majors de nou anys, els quals estan ingressats en centres residencials i necessiten gaudir d'un ambient familiar. L'infant conviu amb la família col·laboradora durant els caps de setmana i les vacances escolars. Aquest acolliment s'allarga el període de temps que es consideri beneficiós per a l'infant.
  • Acolliment en unitats convivencials d'acció educativa: Està adreçat a infants i adolescents tutelats, amb necessitats educatives especials, malalties cròniques i/o trastorns de conducta, i grups de germans que requereixen una atenció més especialitzada. Aquests acolliments han de poder oferir un entorn familiar en el qual un dels membres de la família tingui una titulació específica, formació i experiència per atendre les necessitats especials d'aquests infants i adolescents. 
  • Acolliment permanent: S'ha d'acordar si es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera més favorable per a l'interès de l'infant o l'adolescent l'aplicació de l'acolliment preadoptiu o quan aquest no sigui possible.

Els infants que necessiten una família d'acollida han viscut situacions difícils que els han portat a la separació del seu nucli familiar d'origen i estan en situació de desemparament.

Les circumstàncies personals d'aquests infants són molt diverses: poden ser petits o grans (des de nadons fins a divuit anys), de diferents cultures, amb germans o sense, i poden presentar necessitats educatives especials.

Data d'actualització:  13.02.2017