• Imprimeix

Preguntes freqüents

L'acolliment no és un pas previ a l'adopció, sinó que té com a objectiu que l'infant torni amb la família d'origen. Per això, cal tenir clar que arribarà un dia en què l'infant es reintegrarà al seu entorn familiar.

L'acolliment pot finalitzar per diverses causes: quan l'Administració considera que la família d'origen de l'infant està preparada per fer-se'n càrrec, quan l'infant arriba a la majoria d'edat o quan una situació provoca una interrupció inesperada de l'acolliment.

L'acolliment és una ajuda temporal que no es planteja com a pas previ a una adopció. Són dos processos diferents i així s'ha de plantejar a la família sol·licitant.

No. L'adopció i l'acolliment són dos processos diferents i la família ha de tenir clar quin projecte de família vol portar endavant.

Data d'actualització:  14.02.2017