• Imprimeix

Infants amb necessitats especials

El Decret 127 / 97 preveu que les sol·licituds que van diriguides a adoptar infants amb necessitats especials en cap cas quedaran arxivades.

Els infants amb necessitats especials susceptibles de ser adoptats a Catalunya són aquells que han patit una situació d'abandó i/o maltractament i són acollits per l'organisme responsable de la protecció dels infants, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que resol que la millor mesura de protecció és l'acolliment familiar preadoptiu.

Actualment són infants amb les següents característiques:

  • Infants a partir de 7 anys
  • Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys)
  • Grups de 3 germans o més
  • Discapacitat física o sensorial
  • Discapacitat psíquica
  • Malaltia crònica

Data d'actualització:  19.04.2017

Informació relacionada