• Imprimeix

Entitats Col·laboradores d'Adopció Internacional (ECAI)

Les ECAI són associacions o fundacions legalment constituïdes, sense ànim de lucre, que tenen entre altres finalitats, la protecció de menors. Les ECAI realitzen funcions de mediació entre les persones sol·licitants d'adopció internacional i els països d'origen de l'infant.

Per portar a terme les funcions de mediació han d'estar degudament acreditades per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya i autoritzades en el país d'origen.

  • Llistat d'ECAI pdf icon [61,01 KB ]
    Directori d'Entitats Col·laboradores d'Adopció Internacional acreditades, amb les dades de contacte i la relació de països amb què treballa cadascuna.

Tarifes aprovades per als serveis de mediació en adopció internacional

Data d'actualització:  08.06.2017