• Imprimeix

Adoptar un infant

L'adopció és un procés legal, psicològic i social d'integració plena i definitiva d'un infant en el si d'una família en la qual no ha nascut. Es tracta d'una mesura de protecció a la infància que proporciona una relació paternofilial amb els mateixos efectes legals que la paternitat biològica, alhora que desapareixen els vincles jurídics amb la família d'origen, sempre en interès de l'infant.

L'infant adoptat s'integra en la família en la qual no ha nascut amb els mateixos drets i deures que un fill biològic. I més enllà del procés legal, es creen vincles afectius entre l'infant i la família adoptiva. Decidir adoptar un infant ha de ser el resultat d'una reflexió profunda i responsable.

La legislació per la qual es regeix el procés de l'adopció és la següent: Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Aquesta legislació estableix en l’article 235 punt 30 els requisits que han de complir les persones que desitgen adoptar:

  • Estar en ple exercici dels drets civils.
  • Ésser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.
  • Només s'admet l'adopció per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que una de les persones hagi complert vint-i-cinc anys.
Data d'actualització:  01.06.2018