• Imprimeix

Sistema de Gestió de la Qualitat

L'Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) impulsa el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) per a la millora contínua de les seves funcions.
Fruit d'aquest impuls organitzatiu amb caràcter transversal, l'ICAA compta amb el certificat de qualitat actualitzat d'acord amb la Norma ISO 9001 per a l’abast corresponent a:

  • La tramitació de la resolució d’idoneïtat per a l’adopció internacional.

 

El SGQ s'ha postulat com una eina corporativa que ajuda a l'obtenció d'una visió global i integrada dels processos, a l'avaluació periòdica de la seva eficàcia i eficiència, i a la gestió dels recursos disponibles.

Així doncs, el Sistema de Gestió de Qualitat ha permès potenciar la política de l'Institut pel que fa a la finalitat de protecció a la infància i d’atenció a les famílies que s’ofereixen per a un acolliment o una adopció.