• Imprimeix

Civisme i valors

Podem definir el civisme com el conjunt de valors i actituds positives que té el ciutadà en la relació que manté amb la seva comunitat i amb la societat en què s’integra. Implica el coneixement dels drets i deures socials i és, per tant, una forma positiva de comportar-se de ciutadà respectant unes normes de conducta i d’educació.

La virtut civil (o l’ètica) de la ciutadania és fonamental per a l’existència d’una societat justa, on prevalen els valors de la llibertat, de la justícia i de la comunitat.

Des del Departament, s’impulsen i es gestionen actuacions d’observació i anàlisi com els processos de participació per detectar els valors de la societat catalana, l’enquesta de civisme i valors i l’Observatori de Civisme i Valors. També es promou el reconeixement del civisme mitjançant la convocatòria anual dels Premis de Civisme. Així mateix, es realitzen actuacions de foment i consolidació del civisme i els valors.

Aquestes actuacions es realitzen amb l’objectiu de generar polítiques públiques que promocionin el civisme, millorin la relació entre els ciutadans i fomentin el respecte als valors de la societat catalana.
 
Agenda d'activitats
Divendres, 14 desembre 2018