• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Famílies

Amb la finalitat de donar suport, protecció, assessorament i informació a les famílies, el Departament impulsa l'edició de guies sobre prestacions, ajuts i serveis; promou activitats formatives per a pares i mares amb el programa “Créixer en família”; dóna suport a la celebració del Dia Internacional de les Famílies; està compromesa amb el desenvolupament de programes i serveis contra la violència familiar, i afavoreix el gaudi del lleure compartit en família.

 
També té en compte la diversitat actual de les unitats familiars. En aquest sentit, el Decret de desplegament parcial de la Llei 18/2003 de suport a les famílies defineix, per primera vegada, la condició de família monoparental.