• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Avantatges per part d'establiments, entitats col·laboradores i ens locals

La xarxa d'avantatges inclou establiments i entitats col·laboradores que han manifestat el seu compromís d'aplicar descomptes o tarifes especials a les persones que acrediten la condició de pertànyer a una família monoparental. Aquests establiments o entitats s'identifiquen per mitjà d'un distintiu que ha d'estar col·locat en un lloc ben visible.

Data d'actualització:  07.03.2017

Informació relacionada