• Imprimeix

Famílies nombroses

Què és una família nombrosa?

Definicions i conceptes de família nombrosa segons la normativa aplicable.

Títol de família nombrosa

Què és el Títol de família nombrosa, quines categories existeixen i procediment de tramitació.

Xarxa d'avantatges per a famílies nombroses

Prestacions, ajuts específics, serveis, bonificacions i descomptes per a famílies nombroses.