• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Títol de família nombrosa

Què és el títol de família nombrosa?

És un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i que reporta diversos beneficis en tot el territori de l'Estat. Expedeix i renova el títol la Direcció General de Famílies.

Dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada membre de la família, d'ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l'Estat, que permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família nombrosa i incorpora les següents dades: nom i cognoms de la persona, data d'expedició i de validesa, número de títol i categoria (general o especial). 

Tramitació

Es pot sol·licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses amb fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut (que actualment només poden fer la tramitació presencialment).

Per realitzar el tràmit presencialment en una oficina, es pot demanar cita prèvia. El títol es gestionarà i s’expedirà al moment només en aquells casos en què la persona sol·licitant aporti tota la documentació necessària i es comprovi que es compleixen tots els requisits. Quan això no sigui possible, o també en els casos de sol·licituds presentades per persones que es trobin en casos específics, les sol·licituds es registraran a l’oficina i s’enviaran a la Direcció General de Famílies. El termini que té aquest òrgan per resoldre i expedir el títol és de 6 mesos.

 

Data d'actualització:  20.10.2016