• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Avantatges per part de l'Administració Local

Alguns ajuntaments apliquen diversos avantatges o beneficis a les famílies nombroses. Entre aquests avantatges, destaquem els següents:

 • Bonificacions en matèria de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI):
  Bonificació de la quota íntegra de l'impost sobre Béns immobles que pot arribar fins als 90 %, i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l'immoble. Cal tenir en compte que aquesta bonificació només podrà sol·licitar-se en els municipis que ho hagin aprovat dins les seves ordenances fiscals.
  Per més informació, cal adreçar-se al propi ajuntament.


 • Altres bonificacions o reduccions en taxes i preus públics i equipaments municipals:
  Escoles bressol, escoles municipals de música o d'art, teatres, museus, instal·lacions esportives municipals, subministraments, etc.
  Per més informació, cal adreçar-se al propi ajuntament.
Data d'actualització:  02.08.2010