• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Avantatges per part de l'Estat

Els avantatges del títol de família nombrosa per part de l'Estat es concreten en:

  • Prestació econòmica per part o adopció múltiple.
  • Prestació econòmica per naixement o adopció de fill o filla en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65 %.
  • Prestacions familiars per fill o filla o menor acollit/da a càrrec
  • Bonificació del 45 % de les quotes de la Seguretat Social (de la persona contractant) per la contractació d'un cuidador/a al servei d'una família nombrosa.
  • Ampliació del període considerat com a cotitzat i del de reserva del lloc de treball en cas d'excedència per cura de fill o filla.
  • Transport aeri: descompte del 5 al 10% (segons categoria del TFN) en les tarifes aèries nacionals.
  • Drets de preferència en l’accés d’activitats d’oci de l’IMSERSO (turisme i termalisme social) i bonificació en les quotes a abonar.
  • Reducció de l'Impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses (reducció del 50 % de l'import de la base imposable en l'Impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses, en cas de vehicle amb capacitat homologada d'entre cinc i nou places). 

 

Data d'actualització:  25.02.2014