• Imprimeix

Pla Integral de Suport a la Família

El Pla integral de suport a la família 2012-2016 té com a objectiu principal planificar i desenvolupar una acció de govern integral i transversal de les mesures que desenvolupen els departaments de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de suport a la família. Entén la família com a estructura social bàsica i pretèn millorar-ne la qualitat de vida i contribuir a construir una societat més justa i cohesionada. Per tant, el Pla esdevé una eina per enfortir les polítiques de suport a la família i un nou marc d’ordenació general de les polítiques familiars a Catalunya.

Data d'actualització:  29.03.2018

Informació relacionada