• Imprimeix

Conciliació Familiar

Empresa responsable

Moltes persones viuen amb la dificultat de trobar l’equilibri entre el món laboral i el familiar. Un dels reptes pel qual treballa el Govern és el d’afavorir la conciliació de la vida personal, professional i familiar per tal que s’impulsin accions i mesures amb l’objectiu d’aconseguir aquest equilibri entre treball i família.

De la mateixa manera, la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, fa referència al fet que el Govern fomentarà mesures de conciliació de la vida familiar.

Des del Departament impulsem el programa “L’empresa responsable en l’àmbit de la família. Família i empresa: valors compartits”, i treballem per donar la força que cal a una cultura del treball que permeti una harmonia eficaç entre l’esfera laboral, la familiar i la personal, i per incidir sobre els beneficis que proporciona tant per a la família com per a l’empresa.

Creiem que cal treballar perquè el món empresarial i la societat en general prenguin consciència dels beneficis que té, tant per a l’empresa com per a les famílies, el fet de treballar amb una nova cultura social i empresarial basada en la flexibilitat, el respecte i els compromisos mutus. Aquest model organitzatiu té un impacte positiu en tots els àmbits de la vida: econòmic, educatiu, laboral, i millora la qualitat de vida de les persones i el benestar de les famílies.

El programa “L’empresa responsable en l’àmbit de la família. Família i empresa: valors compartits” neix amb la finalitat de promoure en el món empresarial i la societat en general una cultura, un lideratge i una política de flexibilitat per afavorir la vida en família dels seus treballadors, i així generar un impacte directe en la salut, la motivació i la satisfacció d’aquests, i repercutir directament en la productivitat i, per tant, en els beneficis de la mateixa empresa.

Amb aquest programa també volem incidir en el valor que tenen les habilitats, els coneixements i les capacitats que les persones desenvolupem a la família i en la nostra vida diària (organització del temps, treball en equip, empatia, distribució de tasques, avaluació de necessitats, etc.), ja que són transferibles en tots els àmbits que actuem i, per tant, tindran un impacte positiu en la feina. Alguns autors ho han anomenat enriquiment treball-família.

Destaquem

L’Empresa Responsable en l’àmbit de la família. Família i empresa: valors compartits

Aquesta publicació inclou el document L’empresa responsable: 12 beneficis clau per a la família i l’empresa, que és el marc teòric i el punt de partida del programa.

Data d'actualització:  27.05.2015