• Imprimeix

Compartim el Temps

Compartim el Temps

Compartim els temps! és una campanya, dirigida a implicar a tota la societat catalana en l'assoliment d'un repartiment més equitatiu de les feines domèstiques i de cura entre totes les persones membres de la família.


En aquesta web trobareu a l'abast de tothom materials de suport per fer activitats i jocs educatius que afavoreixen la coresponsabilitat i promouen comportaments basats en el respecte i la no discriminació entre homes i dones. Les activitats que s'hi proposen volen donar pautes a les famílies perquè trenquin els estereotips entorn de les tasques familiars i domèstiques i eduquin els nens i les nenes en els beneficis que suposa el repartiment equitatiu d'aquestes tasques entre totes les persones de la llar .