• Imprimeix

Violència familiar

Violència masclista

Informació sobre el conjunt de recursos i serveis que ofereix la Xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones que es troben en situacions de violència masclista i per als seus fills i filles a càrrec.

Maltractaments a infants i adolescents

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència vetlla pel benestar dels infants i els adolescents amb alt risc de marginació social, exerceix la protecció i la tutela dels menors desemparats i ofereix informació i recursos per denunciar i actuar davant les situacions de maltractaments infantils.

Maltractaments a gent gran

L'Oficina de la Gent Gran Activa informa, assessora i orienta sobre les actuacions que vulneren els drets de les persones grans.