• Imprimeix

Xarxa d'atenció i recuperació integral

La Xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles, en l'àmbit territorial de Catalunya.

El Departament gestiona alguns d’aquests serveis a través de la Direcció General de Famílies. Integren la xarxa els serveis següents:

Accés als serveis de la xarxa

Hi ha diferents vies d'accés als diferents serveis de la Xarxa:

  • Per iniciativa de la dona que pateix violència masclista.
  • Per derivació des d'altres serveis d'atenció existents.
  • Per accedir als serveis d'acolliment, les dones han de ser derivades a la Direcció General de Famílies, on la unitat d'actuacions en matèria de violència familiar valora els casos i assigna els serveis en funció de la situació i de les possibilitats de les dones afectades i llurs fills i filles.