• Imprimeix

Gent gran

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat.

Aquest increment ha vingut acompanyat d'una major diversitat del col·lectiu de persones grans pel que fa a l'edat, la salut i la situació social, i de la introducció d'un nou discurs: el de les persones grans actives.

Amb l'objectiu d'atendre aquesta diversitat, la Generalitat respon a un ampli ventall de necessitats a través del Sistema de serveis socials de Catalunya, que ha fet un salt endavant amb l'aprovació, a l'octubre de 2007, de la nova Llei de serveis socials i l'impuls a iniciatives que promouen la participació de la gent gran, la defensa dels seus drets i la sensibilització social, com la creació de l'Oficina de la Gent Gran Activa, el Consell de la Gent Gran de Catalunya o la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran i del Congrés Nacional de Gent Gran, entre altres actuacions.