El passat dia 20 de juliol de 2012, el conseller de Benestar Social i Família va presentar públicament el Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans.

El maltractament a les persones grans és un problema social de primer ordre. L’impacte dels maltractaments sobre la qualitat de vida i la salut de les persones grans incrementa la seva morbiditat i, també, la seva mortalitat.

L’increment d’aquests tipus de situacions és un clar indicador que, malauradament, existeix un elevat nombre de persones grans que són víctimes de maltractaments. Les previsions per al futur no són gens encoratjadores, ja que els propers anys s’augura un augment dels casos, com a conseqüència de l’increment de l’esperança de vida, així com pels canvis en l’estructura familiar.

Per abordar amb garanties aquesta problemàtica és imprescindible millorar les ràtios actuals de detecció, a través de la prevenció i la sensibilització de la societat. Per fer-ho, després de definir acuradament els circuits i els recursos adients, serà necessària la complicitat de totes les parts implicades, tant dels professionals que treballen en aquest àmbit com de la societat en general.

L’eficàcia de la implementació d’aquest protocol implica, indestriablement, haver de formar les persones que treballen en els àmbits de la salut i en el camp social. Per aquest motiu, prèviament, dins del conjunt d’actuacions, s’han dissenyat unes jornades formatives destinades als professionals que, per les seves característiques i les seves responsabilitats de treball, són possibles receptors de la detecció de maltractaments a les persones grans.

 

Objectius de la formació 

  • Proporcionar elements bàsics i necessaris per iniciar-se en la comprensió del fenomen dels maltractaments a les persones grans.
  • Adquirir coneixements dels aspectes teòrics i pràctics sobre els maltractaments comesos a les persones grans i adquirir també habilitats per intervenir en aquestes situacions.
  • Incorporar eines que permetin la resolució alternativa de situacions des d’una perspectiva de col·laboració, coordinació i cooperació interdisciplinària.

 

Protocol marc i orientacions d'actuacions contra els maltractaments a les persones grans

 

Curs de postgrau de Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu (Active Ageing). Barcelona, febrer-març 2014 

(03.04.2012)