Una de les finalitats de l'Any Europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional va consistir en la sensibilització sobre la contribució que la gent gran pot aportar a la societat. Al mateix temps va animar els responsables polítics i els interessats a actuar per a crear millors oportunitats per a l'envelliment actiu i enfortir la solidaritat entre generacions.

Per al Departament, l'Any Europeu va esdevenir una oportunitat per a potenciar accions per possibilitar a la societat catalana envellir amb salut, participant plenament en la societat i sent actius com a ciutadans. El repte està en treure el màxim profit de l'enorme potencial que la gent gran conserva fins i tot en edats avançades.

Amb la voluntat de donar a conèixer les experiències es duien a terme, es va posar a disposició d'aquelles institucions i entitats que promouen programes d'envelliment actiu un sistema per a recollir les experiències dutes a terme a Catalunya.

Data d'actualització:  21.05.2014
  • Recull d'experiències

    Recull d'experiències en l?envelliment actiu que s'estan desenvolupant a Catalunya.

  • Envia'ns la teva proposta

    Posem a disposició d'institucions i entitats un sistema per recollir les experiències que estiguin desenvolupant