S'encarrega de donar suport a la gent gran des de la perspectiva de l'envelliment actiu.

Un dels seus principals eixos d'actuació és promoure la participació de les persones grans en temes que són del seu interès: treballar conjuntament per l'autonomia, la formació i l'accés a la cultura i les tecnologies de la informació. La gent gran té molts coneixements per aportar.

L'Oficina també treballa en la protecció dels drets de les persones grans, i entre les seves funcions s'inclou informar, assessorar i orientar sobre les actuacions que suposadament vulnerin aquests drets.

L'Oficina de la Gent Gran Activa acull:

  • Consell de la Gent Gran de Catalunya
  • El Programa d'homenatge a persones centenàries 
  • El servei d'atenció telefònica per a temes referents a les persones grans
Data d'actualització:  21.05.2014