• Imprimeix

Més informació

Responsable: Sr. David Agustí Belart
Càrrec: Cap de l'Oficina
Adreça
Avinguda del Paral·lel, 50-52 4a. planta
Població
08001 Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 11 70
Accessibilitat
Edifici accessible
L'Oficina de la Gent Gran Activa, configurada com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Proposar les polítiques sobre gent gran activa.
b) Dissenyar i implantar protocols en l'àmbit de les persones grans i de foment de la convivència.
c) Coordinar i supervisar les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat en l'àmbit de la gent gran.
d) Planificar i supervisar programes destinats a la preparació per a la jubilació.
e) Elaborar propostes per evitar discriminacions en l'àmbit laboral per a les persones grans.
f) Planificar programes destinats a l'adaptació de les persones grans als canvis socials i tecnològics.
g) Potenciar la participació de la gent gran en les xarxes socials d'associacionisme i voluntariat.
h) Dissenyar programes de caràcter intergeneracional per valorar el coneixement i l'experiència de la gent gran activa.
i) Valorar els projectes de subvencions vinculats amb l'Oficina.
j) Donar suport al Consell de la Gent Gran i impulsar-lo.
k) Coordinar i supervisar el personal adscrit a l'Oficina.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.