• Imprimeix

Maltractaments a persones grans

El protocol marc i orientacions d'actuació contra els maltractaments a les persones grans és una eina concreta per utilitzar-la en la pràctica professional i institucional, en els establiments residencials, els centres d'atenció primària, els serveis a domicili i els serveis d'acompanyament, entre altres.

Es tracta d'un document inicial per fer front a un fenomen aparegut recentment, no la seva existència, sinó el seu abordatge, i que permetrà als professionals de les diverses disciplines interrogar-se sobre la seva pràctica i aconseguir millorar-la.

El document fa una descripció conceptual dels maltractaments i les diverses formes en què poden manifestar-se, acompanyades d'unes llistes d'indicadors o signes d'alerta que serveixen per detectar possibles situacions de risc o de maltractaments. També hi ha un apartat sobre els principis ètics, un altre que se centra en les diferents accions i procediments d'abordatge, els factors de risc, i també l'avaluació integral per poder diagnosticar i fer el pla d'intervenció. Es detalla la normativa on queda reflectida l‘obligatorietat a què els professionals s'han d'acollir en relació amb la comunicació o denúncia d'una situació detectada. Els aspectes jurídics ocupen un apartat específic en què s'apliquen totes les mesures preventives i de protecció.

INPEA, International Network for the Prevention of Elder Abuse

Xarxa internacional creada arran del Congrés Mundial de Gerontologia d'Adelaide (Austràlia) el 1997 a partir dels comitès nacionals d'EEUU i del Regne Unit. Entre els seus objectius, es planteja incrementar la consciència pública internacional sobre la violència i l'abús contra la gent gran, i també, promoure la investigació i la formació sobre aquesta qüestió. Inpea col·labora amb la Organització Mundial de la Salut (OMS).

Enllaç: www.inpea.net 

Data d'actualització:  27.01.2014