• Imprimeix

Serveis d'orientació i assessorament

Orientació i assessorament sobre serveis socials

Les persones de més de seixanta-cinc anys que necessitin informació o assessorament sobre les prestacions econòmiques i tecnològiques o sobre els serveis que ofereix el Sistema públic de serveis socials s'han d'adreçar als serveis socials bàsics del districte, municipi o comarca on estiguin empadronades.

 

Els serveis socials bàsics són la porta d'entrada al Sistema públic de serveis socials i són accessibles a tota la població. El conjunt de professionals d'aquests serveis informen, orienten, fan diagnòstics i valoracions, prescriuen prestacions, fan detecció de situacions de risc per actuar de forma preventiva i realitzen projectes comunitaris per a la integració social de persones i col·lectius en risc. També són el canal d'accés als serveis socials especialitzats, com ara els d'acolliment residencial o el servei de tutela, entre d'altres.

 

Des del Departament es regulen i planifiquen les prestacions econòmiques i els serveis socials de suport i assistència per a gent gran. Es tracta de prestacions finançades per la Direcció General de Protecció Social

La gestió dels serveis socials bàsics és competència dels ens locals; del municipi, en poblacions de més de vint mil habitants, i del consell comarcal, en poblacions de menys de vint mil habitants.

 

Els serveis socials bàsics treballen de manera coordinada amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

Servei d'atenció telefònica per a temes referents a les persones grans

El servei atén les consultes que adrecen tant les persones grans com les que no ho són sobre temes generals que interessen o preocupen les persones grans i temes referents a vulneracions dels drets de les persones grans. És un instrument destinat a complir els principis establerts a la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya i l'ofereix l'Oficina de la Gent Gran Activa.

 

93 483 10 00

 

Aquest servei ofereix informació, assessorament i orientació, i les persones es deriven a entitats, altres departaments de la Generalitat de Catalunya o institucions competents.

 
Data d'actualització:  21.05.2014