• Imprimeix

Campanyes

Som Catalunya. País de convivència

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania promou campanyes de sensibilització i informació en sintonia amb els objectius que persegueixen les polítiques d'acollida i integració que promou el Govern.

La campanya Som Catalunya. País de convivència, emmarcada en la signatura del Pacte nacional per a la immigració, volia transmetre a la ciutadania un missatge de normalitat sobre el fet migratori, identificat com un dels trets definitoris del país, que forma part de la realitat estructural des de fa temps i que, en cap cas, es pot considerar un fenomen conjuntural. Aquesta campanya institucional tenia com a objectiu sensibilitzar el conjunt de la població sobre la diversitat cultural i la importància de mantenir la cohesió social. Per aconseguir-ho, explicava el fet migratori com una realitat estructural que ens defineix com a país. A més, apel·lava a la memòria col·lectiva com a país receptor de migracions i com a antics protagonistes de processos migratoris. La campanya destacava la voluntat de construir un país basat en la plena igualtat de drets i deures, amb el català com a llengua d'acollida i la cultura catalana com a element integrador que ens cohesiona com un sol poble i ens identifica al món, tal com recull el Pacte nacional per a la immigració. Entre el 12 i el 31 de gener del 2009 es van publicar anuncis amb tres creativitats diferents a diversos mitjans de premsa escrita i digital d'arreu de Catalunya, i es van instal·lar cartells a la xarxa del metro i a diversos locutoris de Barcelona.
Data d'actualització:  09.01.2017