• Imprimeix

Acolliment lingüístic

El Departament duu a terme diverses accions de suport en l'àmbit de l'acollida lingüística. Ho acostuma a fer de la mà del Departament de Cultura, però també estableix acords amb entitats que treballen per a l'ús social de la llengua catalana.

 

A continuació, us presentem alguns recursos i materials que han nascut fruit d'aquestes col·laboracions.

 

ORALPHA. Mètode d’alfabetització i comunicació oral en català

Per a les persones que no saben llegir i escriure i, a més, tampoc coneixen la llengua catalana, les dificultats d’aprenentatge són complexes. Per donar resposta a aquestes dificultats, hem impulsat l’edició d’eines pedagògiques com el material didàctic ORALPHA.

ORALPHA és un mètode d’alfabetització i comunicació oral en català fruit de la col·laboració entre l’Associació de Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona i la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament. El material didàctic ORALPHA, mètode d’alfabetització i comunicació oral en català, consta de dos volums: la Guia didàctica i el Llibre d’activitats.

Podeu consultar-los o descarregar-los (quan els consulteu en línia, a la pestanya de la dreta hi trobareu uns marcadors que permeten consultes específiques i anar a les diferents unitats dels materials).

Programa "Lletres per a tothom"

La Generalitat de Catalunya, la Fundació “la Caixa” i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) promouen “Lletres per a tothom”: un programa d’abast nacional que té per màxim objectiu promoure l’alfabetització en català de persones adultes d’origen estranger. La iniciativa respon a la mesura 34 del Pacte Nacional per a la Immigració, quan aposta per emprendre un programa per a l'alfabetització de les persones immigrades residents a Catalunya i que manifesten dificultats d'expressió escrita i comprensió lectora.

L'objectiu és oferir cursos adaptats a les necessitats geogràfiques i horàries de l'alumnat, com a pas previ per accedir als cursos inicials del Consorci per a la Normalització Lingüística. Els cursos es duen a terme a municipis d’arreu de Catalunya, especialment en aquells indrets amb menys oferta de formació d’adults i en poblacions que no són capitals de comarca, però on existeix un públic potencial. Les classes s’adrecen a homes i dones majors de 16 anys, que no han estat alfabetitzats en cap llengua. Les classes amb professorat sumen 50 hores que es complementen amb més hores gràcies a persones voluntàries que es seleccionen a través dels ens locals, les entitats implicades i els voluntaris de “la Caixa” en situació de jubiliació o prejubilació.

Agents implicats

Per tal de desenvolupar de forma eficaç aquest programa, "Lletres per tothom" compta amb la participació dels següents actors:

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Departament d'Ensenyament
  • Ens locals
  • Obra Social "la Caixa"
  • FACEPA
  • Entitats formadores

Per més informació podeu escriure un missatge a:  

lletresperatothom.tsf@gencat.cat

Cursos de català inicial

La Generalitat manté des de 2005 un conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a través del qual cada any s'ofereixen centenars de cursos de català inicial adreçats a persones d'origen estranger o d'altres comunitats de l'Estat espanyol. La particularitat d'aquesta iniciativa és que s'ajusta a les necessitats de les persones inscrites i s'imparteix en horaris adaptats, majoritàriament en seus d'entitats de persones immigrades i locals habilitats per ajuntaments i consells comarcals d'arreu de Catalunya.

 

L'objectiu és ampliar l'oferta actual de cursos inicials i bàsics del CPNL davant la demanda creixent i posar totes les facilitats perquè les persones nouvingudes o que encara desconeixen el català puguin aprendre la llengua pròpia del país d'acollida.

 

Els cursos s'ajusten en tot moment als criteris generals del CPNL, que s'encarrega d'atendre les sol·licituds de les entitats o dels ens locals que actuen en nom de col·lectius de persones immigrades que manifesten la voluntat d'aprendre català. El Consorci organitza els cursos a les seus de les mateixes entitats o en centres habilitats i proporciona el professorat necessari. Per la seva banda, la Generalitat hi aporta el finançament.

Informació relacionada

Col·lecció 'Aprenem català des de...'

Aquesta col·lecció, existent en format pdf i en format paper, és útil per a persones que volen millorar les seves habilitats lingüístiques i comunicatives en català. Cadascun d’aquests volums és una eina interessant a l’hora d’apropar l'aprenentatge de la llengua i dels costums catalans a les persones que ho desitgin.

Existeixen els següents volums: Aprenem català des del xinès, àrab, romanès, amazic, urdú, rus, espanyol, anglès, francès i panjabi.

 

Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic

La Generalitat ha posat en funcionament aquesta eina, que vol ser un espai virtual de referència per a aquells professionals de l’acolliment lingüístic que treballen des d’associacions, entitats o empreses, ja sigui fent classes de català per a persones nouvingudes adultes o bé realitzant tasques de suport a l’acolliment lingüístic.

Actualment, el cercador disposa de 400 recursos teòrics i pràctics pensats especialment per oferir una formació inicial en llengua catalana. La singularitat del cercador és la possibilitat d’introduir nou diferents criteris de cerca i obtenir així el material que més s’ajusti a les necessitats de l’alumnat. Aquests criteris són: perfil de l’usuari, tipus de suport, llengua de l’aprenent, tipus de recurs, nivell d’aprenentatge, propostes formatives per temes, propostes formatives per sector d’ocupació, recursos teòrics sobre la planificació i la gestió de l’aula i recursos teòrics generals.

Els recursos que inclou el cercador són de la Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Departament d’Ensenyament, la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i algunes entitats i organitzacions socials que treballen en l’àmbit de l’acolliment lingüístic a Catalunya, com per exemple: Confederació de Comerç de Catalunya, Plataforma per la llengua, Òmnium Cultural, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris i Associació Punt d’Intercanvi entre d’altres.

Parla.cat

Parla.cat és un espai web per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana. És el resultat d'un projecte dut a terme per la Generalitat i l'Institut Ramon Llull, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

La proposta formativa s'organitza en quatre nivells d'aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Cadascun d'aquests quatre nivells es divideix en tres cursos.

 

L'accés als materials objecte d'estudi i la relació entre docents i aprenents es vehicula exclusivament a través d'Internet, amb l'objectiu final que l'alumnat aprengui a usar la llengua, és a dir, a comunicar-se.

Informació relacionada

Voluntariat per la Llengua

El programa "Voluntariat per la Llengua" té com a objectiu posar en contacte persones que volen practicar el català amb persones que volen dedicar unes hores del seu temps a ajudar els nous parlants de català a practicar la llengua, de forma totalment altruista.

 

La Generalitat va crear aquest programa l'any 2003 com un recurs més per facilitar l'aprenentatge i la pràctica oral de la llengua catalana als alumnes dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística. El seu gran èxit en va afavorir l'actual gran implantació arreu del territori i en diferents àmbits.

Programa "Xerrem"

La Generalitat col·labora amb la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) per reforçar les activitats del programa "Xerrem". Aquest programa organitza espais de trobada, gràcies als quals persones que no han estat mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi han estat però presenten dificultats ja sigui de comprensió o d’expressió en aquesta llengua, entren en contacte amb persones voluntàries catalanoparlants i formades per la CAL que destinen una part del seu temps lliure a ajudar les primeres en el seu camí d’assumpció del català com a llengua pròpia. El mitjà que s’utilitza és la pràctica de la conversa, punt on arrenca indefectiblement tota apropiació d’una llengua.

 

Es tracta d’una activitat associativa, de treball en xarxa entre entitats i persones, que posa en relleu conceptes com la cohesió social i l’acolliment, i que aplica una metodologia pedagògica d’ensenyament de la llengua centrat en l’oralitat i que, precisament per això, s’obre a col·lectius exclosos en altres sistemes d’aprenentatge que impliquen necessàriament la lectoescriptura.

 

El “xerrem junts” gira entorn de tres eixos vertebradors: la millora en l’ús social de la llengua catalana, la comunicació regular i extensa en el temps entre persones diverses —font de cohesió social i de participació ciutadana— i el coneixement i estima del país, generat des del coneixement de l’entorn més pròxim de barri i de ciutat.

 

Vivim junts

Col·lecció de làmines per promoure l’ús de la llengua catalana. Inclou dues sèries diferents, totes dues indicades per fer acolliment lingüístic i nivell bàsic.

La primera col·lecció conté 23 làmines que presenten diàlegs sobre activitats quotidianes i una guia didàctica per facilitar-ne la utilització a l’aula. 

La segona col·lecció conté 17 làmines que presenten diàlegs basats en fets i personatges històrics de Catalunya i recollits en els noms dels carrers.

Informació relacionada

Data d'actualització:  09.02.2018