• Imprimeix

Dades de la immigració a Catalunya

Indicadors de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Activitat de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania en matèria d’estrangeria, que inclou dades dels informes d’estrangeria, del servei d’atenció especialitzada 012 immigració, del Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU), del Servei de Primera Acollida i del suport a l’acollida de les persones refugiades a Catalunya

Perfils demogràfics

Informació i dades estadístiques actualitzades (padró provisional) amb prop d’una cinquantena de fitxes que recullen els perfils de les nacionalitats estrangeres més nombroses i l'estructura de la població estrangera al conjunt de Catalunya.

La immigració en xifres

"La immigració en xifres" és un monogràfic en l’àmbit de les migracions del Govern que té per objectiu donar a conèixer i analitzar les xifres més actuals sobre la població estrangera a Catalunya.

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya

Publicació de caràcter periòdic que pretén donar una visió panoràmica de l'estat de la immigració a Catalunya que permeti valorar el repte que es té al davant i quines actuacions es poden aplicar.

Idescat. Població estrangera

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) disposa d'una eina que permet fer consultes sobre població estrangera empadronada a Catalunya, amb diversitat de possibilitats de recerca: per nacionalitats, municipis...