• Imprimeix

Indicadors de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Activitat en matèria d'accés a la ciutadania de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Activitat de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania en matèria d’estrangeria, que inclou dades dels informes d’estrangeria, del servei d’atenció especialitzada 012 immigració, del Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU), del Servei de Primera Acollida i del suport a l’acollida de les persones refugiades a Catalunya.