• Imprimeix

Perfils demogràfics

En aquesta secció trobareu informació estadística recent, amb dades provisionals del registre de població (no oficials) a 1 de juliol de 2018. Es tracta d'una sèrie de fitxes que recullen l'evolució històrica dels darrers anys i la distribució per edats i sexe, distribuïdes en dos documents: un amb les 40 principals nacionalitats presents a Catalunya i l'altre amb el perfil demogràfic de les 41 comarques catalanes i l'Aran.

 

 

Data d'actualització:  18.10.2018

Informació relacionada

  • Principals nacionalitats estrangeres pdf icon [413,11 KB ]

    Inclou els perfils sociodemogràfics de les 40 nacionalitats estrangeres més nombroses a Catalunya, ordenades de major a menor. En cada cas s’inclou l'evolució de la població, diferenciant entre persones empadronades i persones amb autorització de residència en vigor, la distribució per edat i sexe, la distribució territorial, dades sobre la població escolar, afiliacions a la Seguretat Social (amb algunes excepcions) i la distribució de la població de cada nacionalitat segons el país de naixement.

  • Distribució per comarques pdf icon [1,32 MB ]

    Inclou el perfil demogràfic de la població estrangera empadronada al conjunt de Catalunya i a cadascuna de les 41 comarques catalanes i a l’Aran. En cada cas, s'inclou l'evolució de la població empadronada, el percentatge que suposa respecte al global de la població, la distribució per edat i sexe, així com la llista de les nacionalitats més nombroses i la distribució entre homes i dones.