• Imprimeix

Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

El text desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida i dóna compliment a l’article 138.1 de l’Estatut. S’hi regulen:el  servei de primera acollida, els programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments, i determinades funcions professionals especialitzades en serveis d’acollida i integració de persones immigrades i retornades. El text s’ha consensuat amb el món local, que ha participat activament en la seva elaboració, i ha estat objecte de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Data d'actualització:  13.02.2015