• Imprimeix

Programa d’acollida en municipis amb una població al voltant dels 10.000 habitants o capitals de comarques

Majoritàriament les persones refugiades es concentren a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i a Lleida, Girona i Tarragona. També estan ubicades a la comarca del Bages, el Berguedà i Osona, atès que disposen de centres d’acollida per a la primera fase del Programa global de protecció internacional. Els entorns rurals no són especialment atractius per a aquestes persones, bàsicament pel desconeixement que tenen de tot el que els pot aportar viure i treballar en aquests territoris. Des de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb els consells comarcals i els municipis que participen en aquest programa, estem treballant en un projecte pilot d’acollida, que posi de manifest els aspectes positius que té per a tothom l’acollida de persones i famílies refugiades.

Acollim persones refugiades

Acollim persones refugiades. Què puc fer per ajudar? Acogiendo personas refugiadas. Cómo puedo ayudar?

Aquests tríptics, editats en diferents llengües, preveuen que cada ajuntament i/o consell comarcal afegeixi les seves dades i personalitzi la seva pròpia edició de materials. Per això s’ha previst un espai en blanc que permet poder afegir les informacions pertinents abans de procedir a la seva impressió.

 • Aconseguir que es generin ofertes d’habitatge i de feina en municipis de menys de 10.000 habitants i en capitals de comarca.
 • Fer saber a les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades que anar a viure i treballar en aquests municipis pot ser una elecció d’èxit per al seu futur.
 • Identificar els beneficis que suposa per al municipi l’acollida de persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades.
 • Identificar els beneficis que suposa per a les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades anar viure en aquests territoris.
 • Vincular aquest projecte amb el programa de mentoria, prioritzant actuacions en municipis on hi ha mentors i no hi ha refugiats.
 • Establir la coordinació amb l’administració local i les entitats d’acollida per aconseguir iniciar i acompanyar nous processos d’integració amb èxit.
 • Oferir un acompanyament a les administracions locals per a l’elaboració de plans d’acollida.
 • Difondre aquest projecte i establir trobades amb municipis i consells comarcals per compartir experiències.
 • Participen en el compliment dels drets humans.
 • Avancen en la millora de la qualitat democràtica.
 • Canalitzen el desig de la ciutadania de participar en l’acollida de persones refugiades.
 • Reben els beneficis que aporta la diversitat cultural: entorns més inclusius i tolerants en les relacions de veïnatge.
 • Incorporen nou talent per al seu desenvolupament integral.
 • Mantenen o incrementen el creixement poblacional.
 • Garanteixen la continuïtat de les escoles.
 • Dinamitzen l’activitat comercial.
 • Veïnatge: una relació de més proximitat; el fet de ser menys veïns facilita el coneixement i la relació entre les persones.
 • Oportunitats de llar: el preu de l’habitatge en aquests municipis és més baix.
 • Oportunitats laborals: en sectors de serveis, l’agricultura, petites indústries, turisme rural...
 • Escolarització: s’ofereix una atenció més personalitzada perquè el nombre d’escolars és més baix.
 • Salut: l’atenció a la salut primària és garantida i de més qualitat; hi ha mitjans de transport per proporcionar una atenció més especialitzada, i hi ha sistemes de coordinació eficients per a l’atenció d’urgència.
 • Medi ambient: la qualitat de l’aire és millor que a les grans ciutats, es disposa d’espais oberts molt ben connectats amb el medi natural on s’hi pot accedir sense haver de fer servir mitjans de transport. Una persona de perfil més urbà pot trobar en un entorn rural el mateix confort que en un entorn urbà.
 • Seguretat: en aquests territoris els entorns són més segurs perquè hi ha menys mobilitat, les taxes de delinqüència són més baixes i és més fàcil acudir al veïnatge en cas de necessitat.