• Imprimeix

Recursos

Les persones nouvingudes a Catalunya disposen d’una sèrie de recursos on trobar informació sobre el país d’acollida:


Web Refugee.gencat.cat

Web d’acollida: informació bàsica, útil i d'interès per a totes les persones que acaben d'arribar a Catalunya o que tenen previst fer-ho. Està disponible en els deu idiomes més parlats per les persones immigrades a Catalunya: català, castellà, anglès, francès, àrab, amazic, xinès, urdú, romanès i rus.

• Servei de primera acollida: servei que el Govern de Catalunya, en col·laboració amb l’Administració local, els agents socials i diverses entitats especialitzades, posa a disposició de les persones estrangeres i retornades a Catalunya per tal de facilitar una primera acollida –basada en la formació i la informació– a les persones nouvingudes.

Informació sobre l’acollida a Catalunya: audiovisuals en diferents idiomes sobre diferents serveis a les persones.