• Imprimeix

Web Refugee.gencat.cat

El web Refugee.gencat.cat està concebut:


• Com a carta de benvinguda i presentació del país per a persones nouvingudes, especialment aquelles que arriben a casa nostra per buscar protecció internacional.
• Com a eina útil d’informació i difusió dels recursos que tant les administracions com les entitats disposen per a tota la ciutadania i, en especial, per a les persones sol·licitants de protecció internacional.
• Com a recurs informatiu i punt de comunicació amb el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades per a tècnics municipals i altres professionals que treballen en l’àmbit del refugi.
• Com a fòrum obert d’intercanvi i exposició de dubtes, preguntes o comentaris entorn del refugi.

 

 

En els diferents apartats del web Refugee.gencat.cat –Benvinguda, Catalunya, Legislació, L’acollida de la persona refugiada a Catalunya, Llengua, Habitatge, Ocupació, Educació i formació, Salut, Creences religioses i Protecció social–, s’hi exposen, de manera clara i explicativa, les claus per entendre com s’organitza i es disposa dels recursos en el nostre país, així com informació sobre serveis essencials en la vida d’una persona, o eines per acompanyar les persones sol·licitants de protecció internacional en el seu procés d’integració a Catalunya.
També hi trobem documents i materials que fan referència al refugi (normativa bàsica, principals actors, etc.), recursos interactius i espais per dirigir-se a l’Administració.