• Imprimeix

Pacte Nacional per a la Immigració

El Pacte nacional per a la immigració és un acord signat el 19 de desembre del 2008 pel Govern i diversos agents econòmics i socials amb l'objectiu de respondre les demandes que planteja la societat catalana respecte a la transformació demogràfica viscuda pel fet migratori i les seves conseqüències.

A partir d'una anàlisi consensuada del fenomen migratori i de les necessitats plantejades pel conjunt de la societat, el PNI defineix el model públic d'accions per a la integració de la població immigrada que han de garantir la convivència, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

Els eixos de treball del Pacte per assolir aquests tres grans objectius són:

  • Eix 1. La gestió dels fluxos migratoris i l'accés al mercat del treball.
  • Eix 2. L'adaptació dels serveis públics a una societat diversa amb un servei universal d'acollida i una gestió institucional coordinada i transversal.
  • Eix 3. La integració en una cultura pública comuna que fomenti la participació en la vida pública, l'ús del català com a llengua comuna, la convivència en la pluralitat religiosa i de creences, la igualtat de gènere i el reforç de les polítiques socials.

El PNI és fruit del treball de més de 1.700 persones que van participar en algun dels processos de redacció del document entre la fase de diagnosi, la fase consultiva, la fase de participació i la darrera fase negociadora.

 

Per qualsevol consulta o per sol·licitar exemplars gratuïts del Pacte Nacional per a la Immigració podeu adreçar-vos a: pni.tsf@gencat.cat

 

Data d'actualització: 03/03/2016