• Imprimeix

Programa de Reincorporació al Treball (PRT)

Formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres immigrades, especialment en situació d’irregularitat sobrevinguda, reagrupades, i sol·licitants d’asil

En primer lloc, en els darrers anys els fluxos migratoris a Catalunya s'han caracteritzat pel pes del reagrupament familiar, que és el dret que tenen les persones estrangeres amb autorització de residència a viure amb el seu nucli familiar més proper.

L'accés a la feina de les persones reagrupades beneficia el conjunt de la societat, perquè les fa menys dependents i més autònomes, fa les famílies menys vulnerables en períodes de desacceleració econòmica, millora la igualtat entre homes i dones, facilita la integració i ajuda a moderar els fluxos migratoris.

En segon lloc, la crisi econòmica actual està tenint un fort impacte en les persones d’origen estranger. Una de les seves conseqüències és la “irregularitat sobrevinguda”, és a dir, la pèrdua de l’autorització de residència un cop la persona ha estat en situació regular durant alguns anys. Amb una adequada informació i formació es pot ajudar a aquestes persones a millorar les seves possibilitats de renovar la seva documentació i d’aquesta manera aconseguir disminuir o prevenir el risc en caure en aquesta situació.

En tercer lloc, i davant l’actual crisi humanitària de refugiats, moltes persones es veuen obligades a fugir i arriben al nostre país en busca de protecció internacional. Un dels objectius del Govern és facilitar la seva integració i regularització.

És per això que la Generalitat de Catalunya duu a terme diverses accions per afavorir l'accés al mercat de treball d’aquestes persones, amb intervencions específiques. Per aconseguir-ho, des de l'any 2007 la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania promou, amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), un projecte que duu per títol Programa de Reincorporació al Treball (PRT).

 

El PRT se centra bàsicament en tres mòduls:

a) Mòdul de formació en llengua catalana impartit pel CPNL: consisteix en un mòdul de 45 hores de català del nivell majoritari dels alumnes, 15 hores de coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, que correspondrien al mòdul C del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (link al Decret) juntament amb 5 hores de llengua específica del sector laboral corresponent.

b) Mòdul de formació laboral en els sectors de més demanda de mà d’obra: les hores de formació dependran de l’especialitat formativa escollida per l’entitat que realitzi la formació.

c) Mòdul de pràctiques formatives: es tracta de pràctiques a empreses del sector, i la seva durada depèn de cada projecte, però en cap cas pot tenir les característiques que menin a interpretar-lo com constitutiu d’una relació laboral. 

 

Adreça de contacte : programesterritori@gencat.cat