Programa "Lletres per a tothom"

La Generalitat, la Fundació “la Caixa” i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) promouen “Lletres per a tothom”: un programa d’abast nacional que té com a màxim objectiu promoure l’alfabetització en català de persones adultes d’origen estranger. Els cursos es duen a terme a municipis d’arreu de Catalunya, especialment en aquells indrets amb menys oferta de formació d’adults i en poblacions que no són capitals de comarca, però tenen un públic potencial. Les classes s’adrecen a homes i dones majors de 16 anys, que no han estat alfabetitzats en cap llengua. Les classes amb professorat sumen 50 hores que es complementen amb més hores gràcies a persones voluntàries que es seleccionen a través dels ens locals, les entitats implicades i els voluntaris de “la Caixa” en situació de jubiliació o prejubilació.

Programa Paco Candel. Catalunya un sol poble. Reflexions sobre el fet migratori adreçades al conjunt de la ciutadania

El “Programa Paco Candel. Catalunya un sol poble” contribueix a la presa de consciència de la importància i de l’interès dels processos migratoris passats i recents, per promoure la reflexió i la sensibilització sobre el fet que a la majoria dels habitants actuals de Catalunya ens uneix un passat i un present comú, com a migrants. El Programa Paco Candel s’adreça a la societat civil en general a través de les aules, dels clubs de lectura, de les biblioteques i dels espais culturals del país.

Espai LIC -de llengua i literatura, d'interculturalitat i de cohesió social-

Aquest espai de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya ofereix eines, metodologies, estratègies, pautes d'intervenció, materials didàctics i recursos de tota mena per facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut al centre educatiu i presentar propostes per a l'aula d'acollida.

Projecte de convivència

Aquesta iniciativa emmarcada en l'Espai LIC inclou el conjunt d'accions per millorar la convivència als centres educatius. Recull les intervencions que els centres docents desenvolupen per capacitar tot l'alumnat i la comunitat educativa per a la gestió positiva de conflictes.

"Catalònia, terra de tots". Les tres bessones a la Catalunya real

Per ajudar a la integració de les nenes i els nens nouvinguts, l'octubre del 2007 la Generalitat va editar deu mil còpies d'un DVD de les tres bessones amb l'objectiu d'explicar, en clau infantil i amb un argument de ficció, com la nostra societat ha estat, és i serà una terra d'acollida per a moltes famílies nouvingudes. El DVD inclou el documental de trenta-un minuts, un vídeo de tretze minuts amb els detalls de la producció i una guia didàctica dirigida als docents per treballar pedagògicament el contingut del documental a les aules. Es pot trobar a escoles, centres de recursos pedagògics, ens locals i entitats de suport a persones immigrades.