• Imprimeix

Instruccions per als treballadors i treballadores socials

Els treballadors i les treballadores socials d'ens locals i entitats que tramitin sol·licituds per al Pla de Retorn Voluntari (PRV) han de tenir en compte la informació que s'inclou en els apartats següents:

Condicions generals

Per acollir-se al Programa de Retorn Voluntari de les persones estrangeres immigrades als seus països d’origen que duu a terme YMCA (Young Men’s Christian Association) amb el finançament de la Generalitat cal consultar el document amb condicions, requisits, compromisos, procediment i informació i contacte.

Imprès de sol·licitud per al Programa de Retorn Voluntari de persones estrangeres immigrades

És el document que inicia la petició de retorn per part del ciutadà.

Aquesta sol·licitud l'ha d'emplenar i signar la persona que voluntàriament estigui interessada en poder exercir el retorn voluntari al seu país d’origen, per a ella i la seva unitat familiar si fos el cas.

El treballador o la treballadora social haurà d’assessorar a la persona sol·licitant i li haurà d’explicar els compromisos que accepta al signar la sol·licitud del PRV.

Document de derivació

El treballador o treballadora social valorarà la situació de vulnerabilitat social i/o econòmica del ciutadà la qual quedarà reflectida al document de derivació. Aquest document, degudament emplenat i signat pel treballador o treballadora social s’haurà d’enviar, juntament amb la sol·licitud signada per la persona sol·licitant, a YMCA.

Enviament de la documentació

Per tal d’agilitzar el procés, la sol·licitud i el full de derivació s'avançaran a Ymca Barcelona  per correu electrònic a:

retornvoluntaribcn@ymca.es

També  s’haurà de trametre tota la documentació original per correu postal a YMCA Barcelona a la següent adreça: 

YMCA

Carrer Jaen, 7-15.

08012, Barcelona

Seguiment de l'expedient

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb YMCA Barcelona:

Telèfon: 932 853 475 - 933 369 681

Fax: 932853476

Email: retornvoluntaribcn@ymca.es

Per dirigir-vos a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania:

Sabrina Lauro, Responsable Tècnica del Pla d'Ajuda al Retorn

Telèfon: 932 701 683 - 932 701 230

Email: slaurof@gencat.cat  

Data d'actualització:  27.05.2015