• Imprimeix

Serveis que ofereix el SARU

Homologació de títols universitaris estrangers a títols universitaris espanyols de Grau o Màster que donin accés a professió regulada 

 1. Què és?
  L’’homologació és l’equiparació d’un títol oficial universitari estranger a una titulació oficial universitària espanyola que habiliti per l’exercici d’una professió regulada a l’Estat espanyol.
 2. Autoritat competent
  L’autoritat competent a l’Estat espanyol per homologar un títol és la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d’Educació. El SARU és un servei que assessora de manera personalitzada a cada usuari sobre aquest procés i acompanya la persona durant tot el procediment.
 3. Documents necessaris per homologar
 
 

Informació relacionada

Equivalència a titulació i a nivell acadèmic

 1. Què és?
  L’equivalència d’un títol estranger d'educació superior a titulació i a nivell acadèmic de Grau o Màster  és l’equiparació d’un títol oficial estranger a titulació i a nivell acadèmic, de Grau o Màster, amb indicació de l’àrea i camp específic de coneixement, excloent els efectes professionals dels títols susceptibles d’obtenir per homologació.
 2. Autoritat competent
  L’autoritat competent a l’Estat espanyol per homologar un títol és la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d’Educació. El SARU només és un servei que assessora de manera personalitzada a cada usuari sobre aquest procés i acompanya la persona durant tot el procediment.
 3. Documents necessaris per homologar

 

Informació relacionada

Reconeixement de titulacions obtingudes a la Unió Europea

 1. Què és?
  El Reconeixement de qualificacions condueix a l’autorització de l’exercici d’una professió concreta a l’estat d’acollida. Els efectes d’aquest reconeixement son exclusivament professionals.
  Aquest reconeixement de títols s’aplica als titulats universitaris amb titulacions expedides en els estats membres de la Unió Europea, els signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, en virtut d’un acord bilateral amb la Unió Europea.
 2. Autoritat competent
  Els òrgans competents són diferents per a cada professió.
  El Ministeri d’Educació, a traves de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de qualificacions, es l’òrgan coordinador a l’Estat espanyol de l’aplicació de la Directiva 2005/36/CE sobre reconeixement de títols.
 3. Documents necessaris per al reconeixement
  El model de sol·licitud que trobareu a sota és vàlid només per a les professions en què el reconeixement correspon al Ministeri d'Educació. Per a altres professions s'ha de consultar l'òrgan competent .

 

Reconeixement de títols universitaris espanyols a l'estranger

El SARU informa i assessora en el tràmits d'acreditació i legalització de titulacions universitàries obtingudes o homologades a Espanya que hagin de tener efectes a l’estranger.

Data d'actualització:  06.06.2017